Selidba poslovnog prostora

Svake godine sve veći broj pravnih lica menja lokacije svojih delatnosti. Najčešće se radi o selidbi poslovnih prostora uslužnih delatnosti, ali nije redak slučaj ni da pravna lica koja imaju i magacine, skladišta i proizvodne pogone menjaju lokacije iz različitih razloga.

Neki od najčešćih razloga selidbe poslovnih prostora

Selidba poslovnog prostora zbog boljeg prometa roba i usluga

Kada je preduzeće u usponu ili sama lokacija prodaje roba i usluga ne omogućava napredak jer se nalazi na slabo prometnom mestu, možda je vreme za selidbu na bolju lokaciju. Ovo je način na koji razmišljaju uspešni vlasnici privatnih firmi, bilo da su one male ili velike.

Selidba poslovnog prostora zbog cene zakupa

Cena zakupa lokala ili drugih poslovnih prostora za obavljanje delatnosti ili smeštaj materijala i robe može biti u nekim slučajevima veliki izdatak za firmu, posebno u uslovima smanjenog prometa roba i usluga. Ukoliko trošak zakupa lokala prevazilazi određeni deo profita i onemogućava dalji uspešan rad, možda je i to razlog za selidbu poslovnog prostora na drugu lokaciju.

Selidbe poslovnog prostora zbog cene zakupa lokala su najčešće u slučajevima uslužnih delatnosti kojima promet ne zavisi prvenstveno od same lokacije.

Selidba poslovnog prostora zbog proširenja delatnosti

Za razliku od prva dva razloga selidbe poslovnog prostora, selidba zbog proširenja delatnosti se ne radi zbog povećanja prometa na drugoj lokaciji ili zbog ušteda, već iz potrebe za većim poslovnim prostorom od postojećeg.

Ponekad je sama selidba poslovnog prostora ili proizvodnog pogona i rizilk za poslovanje, ali se opsežnim pripremama  i dobrom organizacijom selidba može izvesti uz najmanje gubitke.

Cena selidbe poslovnog prostora

Kao i za selidbe kuća i stanova, cena selidbe poslovnog prostora se određuje na osnovu procene na licu mesta. Cena selidbe poslovnog prostora uglavnom zavisi od količine stvari, da li postoji specifični teret, da li se radi kancelarijama ili pak magacinima i skladištima itd.

Za cenu selidbe poslovnog prostora u konkretnom slučaju najbolje je da pozovete Selidbe Drašković Beograd pomoću podataka na stranici za kontakt za procenu selidbe.